TYC

przez Lokalny system

Zobaczcie! Warto! 

"Aktywni" to film dokumentalny opisujący historie dziesięciu osób niepełnosprawnych, którzy podjęli decyzję o kontynuowaniu edukacji w dorosłości. Film powstał w ramach projektu "Edukator - promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych". Podziw za upór i chęci! 

Film "Aktywni"