Zalety i wady pracy zespołowej

przez Patrycja Jaszcz

 1. Działanie, praca zespołowa pozwala uzyskać lepsze rezultaty niż praca jednostek
 2. Podniesienie wydajności pracy
 3. Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu
 4. Pozwala na wykonanie każdemu człowiekowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie, dzięki temu wzrasta za z tym zadowolenie z pracy
 5. Zmniejsza się poczuci zależności od przełożonego
 6. Wzmacniają się więzy pomiedzy poszczególnymi członkami zespołu, grupa staje sie całością
 7. Prowadzi do osłabienia fluktuacji a przez to obniża się koszty z tym związane
 8. Odciąża aparat kierowniczy od wykonywania zadań w miarę prostych, rutynowych, o niskim stopniu odpowiedzialności
 9. Umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy i daje możliwość wzajemnej pomocy, grupowego rozwiązywania problemów; ułatwia, przyspiesza, udrażnia przepływ informacji i proces komunikowania się, wymianę doświadczeń, ułatwia pokonywanie różnic wynikających z indywidualnych postaw, umożliwia wspólne tempo pracy, uaktywnia proces wzajemnej kontroli i samokontroli
 • Może prowadzić do konformizmu
 • Może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymuszaj acy na członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych
 • Zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartości funkcjonujących w zespole
 • Zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik.